De Partners

Het aanbieden van sociaal culturele arrangementen vormt de basisactiviteit van Vier het Leven. Dat maakt haar tot intermediair tussen ouderen(organisaties) enerzijds en culturele organisaties anderzijds.

Met een groot aantal culturele instellingen zijn we inmiddels een duurzaam samenwerkingsverband aangegaan. Dankzij deze culturele partners kunnen duizenden senioren in Nederland blijven genieten van film, theater en concert.

Samenwerkingspartners