Vier het Leven in uw testament

Door Vier het Leven op te nemen in uw testament, draagt u eraan bij dat Vier het Leven ook in de toekomst kwestbare ouderen een mooie middag of avond uit kan bezorgen, zodat eenzaamheid op een positieve manier voorkomen wordt.

 

Hoe regelt u het?

Door een testament op te stellen houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Het kan u ook een rustig gevoel geven te weten dat het geregeld is. U kunt Vier het Leven een legaat nalaten of een erfstelling toewijzen en daarmee tot (mede)erfgenaam benoemen. Dit regelt u allemaal bij de notaris.

Erfstelling – Met een erfstelling ontvangt Stichting Vier het Leven een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage aan elk van de erfgenamen wordt nagelaten.

Legaat – Als u Vier het Leven een legaat nalaat betekent dit dat u een vastgesteld geldbedrag, of een percentage, of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Vier het Leven. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.

 

Goed om te weten

Stichting Vier het Leven is als goed doel vrijgesteld van erfbelasting (voorheen successierecht genoemd). Gelden die aan ons worden nagelaten komen dus geheel ten goede aan Vier het Leven.

Uw notaris heeft de volgende gegevens nodig voor het opnemen van Stichting Vier het Leven in uw testament. Statutaire naam: Stichting Vier het Leven, Statutaire zetel: Huizen
Adres: Energieweg 8 - 1271 ED Huizen
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 32108498

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de notaristelefoon: 0900-346 93 93, bereikbaar iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur (0,80 per minuut) of bezoek de website www.notaris.nl

Wilt u persoonlijk advies en/of meer weten over het opnemen van Vier het Leven in uw testament? Dan kunt u contact opnemen met Annerieke Vonk op telefoonnummer: 06 54766546 of per e-mail: annerieke@4hetleven.nl.

  • Brochure 'Nalaten aan Vier het Leven'

    Hier kunt u de brochure 'Nalaten aan Vier het Leven' downloaden. lees verder