Vier het Leven & Maatschappij

Vier het Leven staat midden in de maatschappij en is met haar activiteiten verankerd in lokale gemeenten. Wij zijn een intermediair tussen ouderen en ouderenorganisaties enerzijds en culturele organisaties anderzijds.

Vier het Leven werkt graag samen met andere organisaties om haar doelen te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn partnerships met theaters, welzijnsorganisaties, zorgcentra, gemeenten, fondsen, bedrijven en netwerkorganisaties zoals Coalite Erbij.

Vier het Leven streeft ernaar waarde toe te voegen aan de maatschappij door een positieve bijdrage te leveren aan het beperken van sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid.