Steun ons met belastingvoordeel

 

Hoe werkt doneren met belastingvoordeel?

Met een periodieke gift steunt u Stichting Vier het Leven met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal vijf jaar. Uw gift is geheel aftrekbaar van de belasting ongeacht de hoogte van uw schenking en uw inkomen. U kunt daardoor meer schenken aan Vier het Leven zonder dat het u extra geld kost.

Als u wilt doneren met belastingvoordeel dan kunt u dat eenvoudig regelen met een periodieke schenkings-overeenkomst. Hierin legt u uw donatie vast. Na vijf kalenderjaren kunt u desgewenst stoppen. Het opstellen van de overeenkomst kost niets en er is geen tussenkomst van een notaris nodig.

U bepaalt zelf de hoogte van uw jaarlijkse gift en u kunt, als u dat wilt, in termijnen betalen. In verband met het administratieve werk vragen we een minimale gift van 100 euro per jaar.

Doneren met belastingvoordeel regelt u in vier eenvoudige stappen:

1. Bepaal het bedrag dat u wilt doneren.

2. Download onderstaande schenkingsovereenkomst en vul deze in.

3. Stuur de overeenkomst ondertekend naar:

Stichting Vier het Leven, t.a.v. administratie, Energieweg 8, 1271 ED Huizen

4. Wij sturen de overeenkomst terug, met onze handtekening. Deze kunt u dan gebruiken voor uw belastingaangifte.

 

Uw voordeel:

Met een periodieke schenkingsovereenkomst is uw donatie aftrekbaar van de belasting. Zonder deze overeenkomst zijn donaties alleen aftrekbaar als u meer dan 1 procent van uw bruto jaarinkomen schenkt. Als u minimaal vijf jaar een vast bedrag doneert, krijgt u tussen de 18 en 52 procent terug van het geschonken bedrag. Hoe groot uw voordeel is, hangt af van uw inkomen en uw leeftijd.

 

Een voorbeeld:

Een donateur met een bruto jaarinkomen van 30.000 euro doneert elk jaar 100 euro. Deze donatie is minder dan 1 procent van het jaarinkomen en is daarom alleen met een periodieke schenkingsovereenkomst aftrekbaar van de belasting. De donateur besluit de donatie periodiek te maken  en verhoogt de bijdrage naar 165 euro per jaar. Omdat hij in de belastingschijf van 38% valt, krijgt hij van de Belastingdienst 65 euro terug. Daardoor betaalt hij netto nog steeds 100 euro per jaar, terwijl wij veel meer kunnen doen met zijn donatie.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over periodiek schenken aan Stichting Vier het Leven? Neemt u dan contact op met Heidi Wennekes: heidi@4hetleven.nl

  • Periodieke schenkingsovereenkomst en toelichting