Steun ons met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel

Met een periodieke gift steunt u Stichting Vier het Leven met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is geheel aftrekbaar van de belasting ongeacht de hoogte van uw schenking en uw inkomen. U kunt daardoor meer schenken aan Vier het Leven zonder dat het u extra geld kost. Daarbij komt uw hele gift ten goede aan Vier het Leven, omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen. Daarmee geeft u Vier het Leven zekerheid voor de toekomst!

De periodieke gift legt u vast via een schriftelijke 'periodieke schenkingsovereenkomst'. Wij vragen om een gift van minimaal € 100,- per jaar om zo de kosten en baten in goede balans te houden.

 

Schriftelijke overeenkomst

Schenken met belastingvoordeel is met een schriftelijke overeenkomst met Stichting Vier het Leven in eenvoudige stappen te regelen.

Lees de 'periodieke schenkingsovereenkomst' en de toelichting goed door en print deze uit. U vindt de overeenkomst als pdf onder aan deze pagina.

Vul het formulier in tweevoud in: 1 kopie voor Vier het Leven en 1 kopie voor de schenker. Stuur beide exemplaren met een kopie van uw identiteitsbewijs op naar Vier het Leven. Het postadres is:

Stichting Vier het Leven, Energieweg 8, 1271 ED Huizen

U ontvangt het exemplaar voor de schenker van dit formulier na verwerking en ondertekening door Vier het Leven retour. U dient dit formulier goed te bewaren in uw administratie omdat de Belastingdienst u kan vragen dit te overleggen.

 

Voorbeeld belastingvoordeel

Stel u heeft een jaarinkomen van € 35.000,- en doneert elk jaar € 120,- aan Vier het Leven. Dit is te weinig om van de belasting af te kunnen trekken. U gaat periodiek schenken en verhoogt uw donatie naar € 201,- per jaar. Als u in de belastingschijf 3 van 40,4% valt, krijgt u dankzij uw 'periodieke schenkingsovereenkomst' met Stichting Vier het Leven € 81,- terug van de Belastingdienst. Daardoor doneert u nog steeds (netto) € 120,- per jaar en Vier het Leven ontvangt een donatie van € 201,-.

Meer informatie

Wilt u meer weten over periodiek schenken aan Stichting Vier het Leven? Neemt u dan contact op met Annerieke Vonk op telefoonnummer 06 54766546 of mail naar annerieke@4hetleven.nl

  • Periodieke schenkingsovereenkomst en toelichting