Private Statement Ontmoetingsplein

Stichting Vier het Leven hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar bezoekers van het Ontmoetingsplein. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  
 
Stichting Vier het Leven houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Vier het Leven
Energieweg 8
1271 ED Huizen

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Stichting Vier het Leven verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers, vrijwilligers en zakelijke relaties voor de uitvoering van haar missie, het organiseren van culturele uitjes en online bijeenkomsten voor ouderen. Daarnaast verzamelen wij deze gegevens om onze administratie te kunnen beheren volgens financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.  

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden 
Vier het Leven verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen en geeft uw persoonsgegevens slechts aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een IT-systeem van een leverancier, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig 
Wanneer u een digitaal formulier op het ontmoetingsplein invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt niet langer dan nodig en zorgen wij ervoor dat deze op zorgvuldige wijze worden verwijderd en vernietigd. Ook uw digitale persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons uitgangspunt is om persoonsgegevens te verwijderen zodra wij deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw persoonsgegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. 

Gebruik van cookies 

Op het Platform van Stichting Vier het Leven wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn bestandjes die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer. De volgende cookies worden gebruikt: 

Technische en functionele cookies 
Zonder deze cookies is de website functioneel niet bruikbaar (inloggen of bijvoorbeeld een formulier invullen zou anders niet mogelijk zijn). 
 
Analytische cookies 
Deze cookies worden gebruikt voor het genereren van algemene statistieken om het bezoek aan het platform/de website te analyseren en het verkrijgen van inzage hoe de website wordt gebruikt door het publiek. 
Op ons platform zijn een groot aantal YouTube filmpjes beschikbaar. Bij het afspelen van deze filmpjes wordt mogelijk door een marktpartij van YouTube een commerciële cookie geplaatst. In het filmpje kan een commercial worden vertoond. Stichting Vier het Leven heeft hier verder geen invloed op of belang bij. Het staat bezoekers vrij om cookies uit te schakelen via de browser. Houd u er dan wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt. 

Links naar websites van derden

Op ons platform staan podcasts naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. 
Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens 
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Vier het Leven verzamelt en deze laten corrigeren en verwijderen. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid een klacht bij ons in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Vier het Leven of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen of opmerkingen over Privacy Statement 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Stichting Vier het Leven omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: 
Stichting Vier het Leven 
Energieweg 8 
1271 ED Huizen 
e-mail: info@4hetleven.nl 

Versie: 15 september 2022