Privacy Statement

Stichting Vier het Leven hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar deelnemers, vrijwilligers, donateurs, relaties en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Stichting Vier het Leven houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Stichting Vier het Leven, Energieweg 8, 1271 ED Huizen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Stichting Vier het Leven verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers, vrijwilligers en zakelijke relaties voor de uitvoering van haar missie, het organiseren van culturele uitjes voor ouderen. Daarnaast verzamelen wij deze gegevens om onze administratie te kunnen beheren volgens financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen. 

Voor het financieren van onze activiteiten zijn wij onder meer afhankelijk van donateurs. Bij het doen van een donatie aan Vier het Leven via onze website www.4hetleven.nl, worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en in het geval van een periodieke donatie, ook uw rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie.

Wanneer u zich als bezoeker van de website aanmeldt voor de Vier het Leven nieuwsbrief, ontvangt u ongeveer 4x per jaar een e-mail met nieuwsberichten. U kunt zich hier op elk gewenst moment voor afmelden via de afmeld-button onderin elke nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden
Vier het Leven verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen en geeft uw persoonsgegevens slechts aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten. Bijvoorbeeld aan een externe vervoersmaatschappij voor het vervoer van een Vier het Leven deelnemer naar een theater. Tevens maken wij gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Wanneer u een reserverings- donatie- of aanmeldformulier op de website invult, een papieren aanmeld- of reserveringsformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt niet langer dan nodig en zorgen wij ervoor dat deze op zorgvuldige wijze worden verwijderd en vernietigd.

Ook uw digitale persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons uitgangspunt is om persoonsgegevens te verwijderen zodra wij deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw persoonsgegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Gebruik van Cookies
Op het Platform van Stichting Vier het Leven wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn bestandjes die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer. De volgende cookies worden gebruikt:

Technische en functionele cookies
Zonder deze cookies is de website functioneel niet bruikbaar (inloggen of bijvoorbeeld een formulier invullen zou anders niet mogelijk zijn).

Analytische cookies
Matomo-cookies worden gebruikt voor het genereren van algemene statistieken om het bezoek aan het platform/de website te analyseren en het verkrijgen van inzage hoe de website wordt gebruikt door het publiek.

Op onze website zijn een aantal YouTube filmpjes beschikbaar. Bij het afspelen van deze filmpjes wordt mogelijk door een marktpartij van YouTube een commerciële cookie geplaatst. In het filmpje kan een commercial worden vertoond ondanks dat wij op ons eigen YouTube kanaal het vertonen van commercials hebben "uitgezet". Stichting Vier het Leven heeft hier verder geen invloed op of belang bij.

Het staat bezoekers vrij om cookies uit te schakelen via de browser. Houd u er dan wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt.

Links naar websites van derden
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt.

Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Vier het Leven verzamelt en deze laten corrigeren en verwijderen. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid een klacht bij ons in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Vier het Leven of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen of opmerkingen over Privacy Statement
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Stichting Vier het Leven omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:

Stichting Vier het Leven
Energieweg 8
1271 ED Huizen
e-mail: info@4hetleven.nl

Versie: 27 februari 2024