Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website staan. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden op staan. Vier het Leven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan en ook niet voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

Gebruik van foto's
Wij proberen van foto's en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen de rechthebbende te zijn en wilt u niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact met ons op.