Maak het mogelijk

Belastingvrij schenken

Met een periodieke gift steunt u Stichting Vier het Leven met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal vijf jaar. Uw gift is geheel aftrekbaar van de belasting ongeacht de hoogte van uw schenking en uw inkomen. U kunt daardoor meer schenken aan Vier het Leven zonder dat het u extra geld kost.

Hoe werkt doneren met belastingvoordeel?

Als u wilt doneren met belastingvoordeel dan kunt u dat eenvoudig regelen met een periodieke schenkingsovereenkomst. Hiermee legt u uw donatie voor minimaal vijf jaar vast. Na vijf kalenderjaren kunt u desgewenst stoppen. Het opstellen van de overeenkomst kost niets en er is geen tussenkomst van een notaris nodig. U bepaalt zelf de hoogte van uw jaarlijkse gift en u kunt, als u dat wilt, in termijnen betalen. In verband met de administratieve verwerking en bijbehorende kosten gaat onze voorkeur uit naar een minimale gift van € 100,- per jaar.

Doneren met belastingvoordeel regelt u in vier eenvoudige stappen:

  1. Bepaal het bedrag dat u wilt doneren.
  2. Vul de schenkingsovereenkomst in die u hieronder als pdf kunt downloaden.
  3. Stuur de overeenkomst ondertekend naar Stichting Vier het Leven, t.a.v. administratie, Energieweg 8, 1271 ED Huizen.
  4. Wij sturen de overeenkomst terug. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

Uw voordeel
Met een periodieke schenkingsovereenkomst is uw donatie dus aftrekbaar van de belasting. Zonder deze overeenkomst zijn donaties alleen aftrekbaar als u meer dan 1 procent van uw bruto jaarinkomen schenkt. Hoe groot uw voordeel is, hangt af van uw inkomen en uw leeftijd.

Een voorbeeld
Een donateur met een bruto jaarinkomen van € 40.000,- doneert elk jaar € 150,-. Deze donatie is minder dan 1 procent van het jaarinkomen en is daarom alleen met een periodieke schenkingsovereenkomst aftrekbaar van de belasting. De donateur besluit deze stap te maken en verhoogt de bijdrage naar € 238,- per jaar. Omdat de donateur in de belastingschijf van 36,93% valt, krijgt hij of zij € 88,- van de Belastingdienst terug. Daardoor betaalt de donateur netto nog steeds 150 euro per jaar, terwijl wij veel meer kunnen doen met de donatie. Via de rekenmodule ANBIgift kunt u precies uitrekenen hoeveel voordeel een periodieke schenking u oplevert.

Meer informatie?
Wilt u eerst meer weten over schenken met belastingvoordeel? Neem dan contact op met Heidi Wennekes. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden.

Manager fondsenwerving
Heidi Wennekes

Downloads

Periodieke schenkingsovereenkomst

Schenkingsovereenkomst met toelichting