Maak het mogelijk

Belastingvrij schenken

Met een periodieke gift steunt u Stichting Vier het Leven met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal vijf jaar. Uw gift is geheel aftrekbaar van de belasting ongeacht de hoogte van uw schenking en uw inkomen. U kunt daardoor meer schenken aan Vier het Leven zonder dat het u extra geld kost.

Hoe werkt doneren met belastingvoordeel?

Als u wilt doneren met belastingvoordeel dan kunt u dat eenvoudig regelen met een periodieke schenkingsovereenkomst. Hiermee legt u uw donatie voor minimaal vijf jaar vast. Na vijf kalenderjaren kunt u desgewenst stoppen. Het opstellen van de overeenkomst kost niets en er is geen tussenkomst van een notaris nodig. U bepaalt zelf de hoogte van uw jaarlijkse gift en u kunt, als u dat wilt, in termijnen betalen. In verband met de administratieve verwerking en bijbehorende kosten is de minimale gift vastgesteld op € 100,- per jaar.

Doneren met belastingvoordeel regelt u in vier eenvoudige stappen:

  1. Bepaal het bedrag dat u wilt doneren.
  2. Vul de schenkingsovereenkomst in die u hieronder als pdf kunt downloaden.
  3. Stuur de overeenkomst ondertekend naar Stichting Vier het Leven, t.a.v. administratie, Energieweg 8, 1271 ED Huizen.
  4. Wij sturen de overeenkomst terug. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

Uw voordeel
Met een periodieke schenkingsovereenkomst is uw donatie dus aftrekbaar van de belasting. Zonder deze overeenkomst zijn donaties alleen aftrekbaar als u meer dan 1 procent van uw bruto jaarinkomen schenkt. Als u minimaal vijf jaar een vast bedrag doneert, krijgt u tussen de 18 en 52 procent terug van het geschonken bedrag. Hoe groot uw voordeel is, hangt af van uw inkomen en uw leeftijd.

Een voorbeeld
Een donateur met een bruto jaarinkomen van € 35.000,- doneert elk jaar € 100,-. Deze donatie is minder dan 1 procent van het jaarinkomen en is daarom alleen met een periodieke schenkingsovereenkomst aftrekbaar van de belasting. De donateur besluit deze stap te maken en verhoogt de bijdrage naar € 160,- per jaar. Omdat de donateur in de belastingschijf van 38% valt, krijgt hij of zij € 60,- van de Belastingdienst terug. Daardoor betaalt de donateur netto nog steeds 100 euro per jaar, terwijl wij veel meer kunnen doen met de donatie. Via de rekenmodule ANBIgift kunt u precies uitrekenen hoeveel voordeel een periodieke schenking u oplevert.

Meer informatie?
Wilt u eerst meer weten over schenken met belastingvoordeel? Neem dan contact op met Heidi Wennekes. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden.

Manager fondsenwerving
Heidi Wennekes

Downloads

Periodieke schenkingsovereenkomst

Schenkingsovereenkomst met toelichting