Onze organisatie

Financieel

Stichting Vier het Leven heeft geen winstoogmerk en is voor de realisatie van haar activiteiten afhankelijk van de bijdragen van derden. Deelnemende ouderen betalen slechts een deel van de werkelijke kosten. Zo houden we de uitjes betaalbaar. Dat we voorzien in een grote behoefte, blijkt wel uit de groei van 15% per jaar. Zo brengen we steeds meer ouderen in contact met betekenisvolle ervaringen en met elkaar.

Onbetaalbare hulp
Als we de coördinatiekosten, het vervoer, de begeleiding, entree en consumpties volledig zouden doorberekenen aan onze gastouderen, zouden de arrangementen twee keer zo duur worden. Daarmee zouden we een grote groep ouderen uitsluiten.

Dankzij de bijdragen van onze donateurs, culturele partners en vrijwilligers kan Vier het Leven haar missie vervullen. Samen maken zij het mogelijk dat inmiddels meer dan tienduizend ouderen in Nederland op stap kunnen.

ANBI en CBF-keurmerk
Vier het Leven is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de strenge eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving op het gebied van betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en duidelijkheid. Daarnaast is Vier het Leven een ANBI en voldoet voldoet aan de gedragcodes en richtlijnen volgens RJ650 en Erkenningsregeling Goede Doelen.

Downloads

Jaarverslag Stichting Vier het Leven 2023

Jaarverslag Stichting Vier het Leven 2022

Jaarverslag Stichting Vier het Leven 2021

Reglement Bestuur

Reglement Raad van Toezicht

Statuten Vier het Leven