Onze organisatie

Onze organisatie

De kracht van Vier het Leven zit in het wegnemen van drempels, in persoonlijke aandacht voor de ouderen en een op de doelgroep afgestemde werkwijze. Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van 1.600 betrokken vrijwilligers.

Onze missie en visie
Vier het Leven verbindt mensen op hoge leeftijd met de maatschappij door op regelmatige basis sociaal-culturele activiteiten te organiseren en ouderen oprechte aandacht te geven. Vier het Leven vindt dat in een land waar mensen steeds ouder worden, de overheid zich terugtrekt en sociale cohesie vermindert, ouderen de kans geboden moet worden om het leven te vieren door er samen met anderen op uit te gaan.

Drempels wegnemen
Dit doen we door ouderen persoonlijk te begeleiden naar theater- en filmvoorstellingen, concerten en musea. Zo faciliteren we nieuwe ervaringen die het leven de moeite waard maken.

Samen uit, samen genieten
Sociaal-culturele arrangementen lenen zich bij uitstek voor deze missie. Een mooie voorstelling, muziek of kunst dompelt je onder in een andere belevingswereld die confronteert, verleidt, verrast en ontroert. Je ontmoet bekende en andere mensen en voelt je weer even écht verbonden.

Van uitsluiting naar insluiting
Veel ouderen zijn niet in staat om zelfstandig hun uitstapjes te regelen, terwijl juist de sociale aspecten een essentiële rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten is daarom essentieel. Het kost veel moeite om anderen te ontmoeten en de deur uit te gaan. Vier het Leven wil een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen uitgaande van de behoefte van het individu. Een nieuwe belevenis om naar uit te kijken en nog lang van na te genieten.

  • Een positieve bijdrage ter voorkoming van sociaal isolement;
  • Nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe sociale contacten leggen en de onderlinge band verstevigen;
  • Het gevoel krijgen er weer bij te horen en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid;
  • Een nieuwe mogelijkheid tot verrijking van de geest en persoonlijke ontwikkeling.

 

Vier het Leven is actief in de oranjegekleurde gemeenten.

Samen kunnen we meer bereiken

Samenwerking met Museum Plus Bus
Dankzij de financiële bijdrage van de VriendenLoterij kunnen de Museum Plus Bus en Vier het Leven twee jaar lang samenwerken om nog meer ouderen een onvergetelijke museumdag te bezorgen. Zij bieden de deelnemers een verzorgd cultureel dagje uit, waarbij de ouderen ’s morgens worden opgehaald, met een luxe touringcar naar het museum rijden en daar in het museum ontvangen worden met koffie en een rondleiding aangeboden krijgen. Na de lunch kunnen de deelnemers nog rondkijken in het museum en aan het eind van de middag worden de gasten weer thuisgebracht.

Programma Samen Ouder Worden
De komende vier jaar werken tien landelijke vrijwilligersorganisaties, waaronder Vier het Leven, samen met vrijwilligersbelangenorganisatie NOV aan het programma Samen Ouder Worden. Deze organisaties willen beter inspelen op wensen en behoeften van ouderen zodat zij op eengoede en zingevende manier oud kunnen worden. In dit programma zoeken zij lokaal op veertig plaatsen in het land met elkaar de samenwerking op met ouderen en met andere vrijwilligersinitiatieven, beroepskrachten in zorg en welzijn, gemeenten en bewonersinitiatieven.

Downloads

Vier het Leven klachtenprocedure