Maak het mogelijk

Nalaten aan Vier het Leven

Stichting Vier het Leven kan haar mooie werk niet alleen doen. Daar is steun voor nodig. En dat kan op veel manieren. U kunt Vier het Leven bijvoorbeeld in uw testament opnemen. Een mooi gebaar waarmee u ook na uw leven veel voor ouderen kunt betekenen.

Met Stichting Vier het Leven in uw testament geeft u ons werk een geweldige steun in de rug. Elk bedrag, groot of klein, is waardevol.

U kunt op drie manieren aan Vier het Leven nalaten: 

  1. Schenken aan Vier het Leven via een legaat: U laat een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed na aan Vier Het Leven. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan Vier het Leven.
  2. Vier het Leven als erfgenaam: U benoemt Vier het Leven als een van uw erfgenamen. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder uw erfgenamen verdeelt.
  3. Vier het Leven als enig erfgenaam: Uw volledige nalatenschap gaat naar Vier het Leven.

Mevrouw de Bruin (77) heeft Stichting Vier het Leven opgenomen in haar testament

“Ik ben zo blij dat Vier het Leven bestaat. Fijn hoe alle vrijwilligers je helpen door het geven van een arm, een drankje voor je halen en je komen ophalen. In het theater word je niet overrompeld door alle mensen die er zijn, maar je hebt de zekerheid dat er een plekje voor je gereserveerd is. Je hoeft niet iedereen te kennen die meegaat want je ontmoet altijd leuke mensen. Wat Vier het Leven uniek maakt is dat je zelf een keuze kan maken uit het programma.

Ik wil graag voor leeftijdsgenoten zorgen en Vier het Leven is er juist voor de ouderen. Ik gun het iedereen om met Vier het Leven mee uit te gaan, ook in de toekomst. Daarom heb ik Vier het Leven opgenomen in mijn testament, omdat ik het mooi vind om ook andere ouderen de kans te geven om de gezellige Vier het Leven-uitjes te mogen beleven!”

Goed om te weten

Stichting Vier het Leven is als goed doel vrijgesteld van erfbelasting. Gelden die aan ons worden nagelaten komen dus geheel ten goede aan Vier het Leven. Uw notaris heeft de volgende gegevens nodig voor het opnemen van Stichting Vier het Leven in uw testament:

Statutaire naam: Stichting Vier het Leven, statutaire zetel: Huizen
Adres: Energieweg 8 - 1271 ED Huizen
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 32108498

Meer informatie?

In onze brochure ‘Een bijzondere gift’ kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om Vier het Leven te steunen. Wilt u persoonlijk advies, meer weten over het opnemen van Vier het Leven in uw testament of de brochure toegestuurd krijgen? Dan kunt u contact opnemen met Heidi Wennekes. Onderaan de pagina kunt u de brochure ook eenvoudig downloaden.

Manager fondsenwerving
Heidi Wennekes

Downloads

Brochure: 'Een bijzondere gift'

Lees hier alles alles over schenken aan Vier het Leven en Vier het Leven in uw testament.