Onze organisatie

Preventie en integriteitsbeleid

Vier het Leven streeft ernaar een integere organisatie te zijn. Een integere organisatie voldoet aan voorwaarden om personen binnen die organisatie, individueel en collectief, te stimuleren zich te houden aan de gezamenlijk vastgestelde normen en waarden om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.

Vanuit onze maatschappelijke rol hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Hieruit vloeit voort dat Vier het Leven op een integere wijze uitvoering aan al haar activiteiten wil geven. Tijdens activiteiten die wij organiseren, dragen we de zorg voor ouderen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als alle betaalde en vrijwillige medewerkers bijdragen aan en alert zijn op een open, transparante en veilige omgeving. Alle vrijwilligers en medewerkers worden geacht te handelen binnen de wet- en regelgeving en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden. Hoe we binnen Vier het Leven met elkaar omgaan hebben wij vastgelegd in onze gedrags- en huisregels. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om de integriteit zoveel mogelijk te borgen. 

Integriteit is bij Vier het Leven een belangrijk onderdeel van het aannamebeleid en onboardingproces voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers. We zorgen ervoor dat alle medewerkers en vrijwilligers bekend zijn met onze gedragscode en met de procedures met betrekking tot schending van de integriteit. In de vrijwilligersbijeenkomsten wordt er ook aandacht aan dit onderwerp besteed. Naast een gedragscode en aannamebeleid werken wij bij Vier het Leven ook met een klachtenprocedure. In de downloads onderaan deze pagina zijn deze documenten terug te vinden.

Vier het Leven heeft in het kader van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld, die in geval van vertrouwenskwesties kan ondersteunen. De vertrouwenspersoon biedt hulp aan zowel interne als externe personen, en kan daar waar nodig adviseren ten aanzien van eventueel te nemen maatregelen en sancties. 

Vertrouwenspersoon
Carin van der HorDownloads

Filmpje

In dit filmpje krijgt u meer informatie over grensoverschrijdend gedrag

Aannamebeleid

In dit document treft u ons aannamebeleid aan.

Gedragscode

In dit document treft u de gedragscode aan.

Klachtenprocedure

In dit document treft u de (interne) klachtenprocedure bij Vier het Leven aan.